A szervezeti működés és viselkedés alapjai, változása E-001088/2015/D012

 

 1. A képzés célja: A résztevők ismerjék a szervezetek működését, a szervezeti magatartást, ismerjenek szervezeti diagnosztikai eszközöket, melyek használatával alkalmasak legyenek komplex folyamatok összeállítására. Képesek legyenek továbbá a szervezeti változások felismerésére és kezelésére.
 1. A képzés célcsoportja: A képzést mindenkinek ajánljuk, aki szervezetekkel, szervezetekben dolgozik és a munkájához hozzá tartozik a szervezeti változások kezelése.
 1. A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 • A résztvevő képes lesz diagnózist készíteni a szervezet aktuális állapotáról.
 • Ismeri és használ Diagnosztikai Eszközöket.
 • Ismeri a szervezeti életciklusokat és az ahhoz kapcsolódó releváns intervenciókat.
 • Képes megtervezni változási folyamatokat.
 • Képes a szervezeti változások menedzselésére.
 • Képes a szervezetek számára akcióterv készítésére.
 1. A képzés óraszáma: 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)
 1. A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz a 8 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.
 1. A képzés tananyagegységei:
 • tananyagegység („A szervezeti működés és viselkedés alapjai, változása”): 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)
 1. A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:
Számonkérés formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérés tartalma: A tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: Az oktató által előzetesen összeállított kiscsoportos/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket, és aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban, továbbá tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat ad.

részt vett: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket.                                                             

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • az 7. pontban meghatározott számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015