Az év vége számunkra az értékelés, lezárás, ünneplés és a tervezés ideje. Többek között azt is végig gondoltuk mi az, amibe belekezdtünk és nem fejeztük be, pedig be kellett volna. Nem sok ilyen van, de bizony a “Vezetői tekintély források” – ról szóló sorozatunk áldozatul esett a sok fejlesztésnek, tréningnek, coachingnak, képzésnek amit ebben az évben csináltunk. A sok “csinálás” mellett már nem maradt figyelem az írásra – ez persze sokkal jobb, mintha fordítva lett volna.

A két ünnep között csak takarék lángon dolgozunk, ezért most gyorsan befejezzük azt ami lemaradt. Kicsit szűk szavúbb, kicsit zanzásított – de befejezett.

Steiner-féle 7 tekintély forrás

 1. Stabilitás:
 • mennyire tölti be a vezető, vagy a munkatárs a szerepét, a „teret”?
 • hogyan foglalja el a helyét?
 • milyen hatást kelt, amikor megjelenik, megszólal, megnyilvánul?
 • a belső stabilitása mennyire függ a külső ingerektől?
 • jól definiálható értékek mentén dolgozik, dönt?
 • mennyire kiszámítható a viselkedése, reakciói?
 • mennyire konzekvens?
 1. Szenvedély:
 • mennyire energikus, lelkes?
 • hogyan hat a vezető energia szintje másokra?
 • mennyire képes lelkesíteni?
 • mennyire képes vonzó, mások által lelkesítő jövőképet, célt állítani?
 • mennyire képes cselekedtetni, cselekvésre ösztönözni?
 • mennyire bír átalakító erővel? 
 1. Kontroll:
 • a szabályozás, irányítás képességét jelenti.
 • mennyire képes struktúrát építeni, és azt fenntartani?
 • mennyire módszeres és kiegyensúlyozott a szabályozás?
 • mennyire képes a kontrollt a helyzetnek megfelelően adagolni?
 •  arányos kontroll és felhatalmazás képessége
 • a folyamatok, és az emberek nyomon követése, és a megfelelő intervenciók megadása
 1. Szeretet:
 • mennyire tud valaki támogató lenni?
 • milyen eszközei vannak a támogatásra?
 • mennyire képes pozitív érzéseket átadni, és kelteni másokban?
 • mennyire képes megerősítő visszajelzéseket adni?
 1. Kommunikáció:
 • mennyire képes valaki ráhangolni másokat saját ötleteire?
 • mennyire képes ráhangolni másokat a saját érzéseire?
 • mennyire képes valaki azt a kommunikációs stílust megtalálni, ami az adott emberhez, vagy helyzethez a leginkább megfelelő?
 • hogyan kezel kommunikációs szempontból nehéz helyzeteket (konfliktus, negatív visszajelzés, konfrontáció, érdekérvényesítés)
 • mennyire fejezi ki jól magát?
 • hogyan tudja a kommunikáció segítségével eladni az ötleteit, motiválni, lelkesíteni?
 1. Tudás, szakértelem:

Túl azon, hogy a befolyást nagyon erősíti az, ha valaki magas minőségű szakértelemmel rendelkezik, ez az erőforrás szól arról is, hogy:

 • mennyire felelős a saját, és környezete folyamatos fejlesztésében?
 • mennyire példaértékű, amit a fejlődésről vall?
 • mennyire ismeri el a szaktudást?
 • mennyire képes használni mások erősségeit, tudását, tapasztalatát, rutinját, kreativitását?
 1. Egységtudat 
 • mennyire vagyok tudatában annak, hogy a szervezetben része vagyok, egy nálamnál nagyobb egésznek, és ezt hogyan kezelem?
 • mennyire vagyok képes arra, hogy az egyéni érdekeket adott esetben háttérbe szorítsam a team, vagy a szervezet érdekeinek?
 • mennyi energiát teszek abba, hogy rendszer szinten értsem meg a vállalatot, lássam, hogy hol van a hozzáadott értékem, és ezt látassam másokkal is

A fenti hét tényező egyidejű megléte hozza azt, hogy valaki vezetővé válhat pozíció nélkül. Mindegyik működhet alul, vagy túl, ami jól fejleszthető.

A vezetői tekintély hét forrását Claude M. Steiner tranazkcióanalitikus azonosította. Claude M. Steiner pszicho- terapeuta, a tranzakció-analízis irányzat  képviselője.  Nagy hatással volt rá Eric Berne munkássága, 1957-es találkozásuk után a tranzakció-analízis elkötelezett híve lett.  Vizsgálódásának középpontjában az érzelmi intelligencia és a személyközi hatalmi játszmák állnak. Vizsgálataira alapozva 1987-ben publikálta a vezetői tekintély összetevőire vonatkozó tanulmányát.