Akár vezetők, akár HR szakemberek, akár trénerek, coachok vagy facilitátorok vagyunk, időnként mindannyian kerülünk olyan helyzetbe, amikor egy ránk bízott csoportból újszerű gondolatokat kell kihoznunk. Ami első látásra egyszerűnek tűnik, van azonban néhány buktatója, amire érdemes odafigyelnünk. Brainstorm

Az 1950-es évektől kezdve a csapatokban rejlő kreatív potenciál kiaknázása kutatások központi témája (pl: Taylor, Berry, Block; Paulus és Nijstad). A kutatók sorra arra a következtetésre jutottak, hogy a különböző csoportok gyakran komoly nehézségekbe ütköznek, és nem sikerül felszínre hozniuk a bennük rejlő kreatív potenciált. Vessünk egy pillantást arra, hogy milyen akadályokkal is szembesülnek ilyenkor a csoportok, és hogy akár vezetőként, akár facilitátorként mit tudunk tenni az akadályok leküzdése érdekében:

  1. társas lógás jelensége: Az egyén motivációja csapatban kisebb, és kevésbé hatékony az egyén, ha közös munkáról van szó. Pont ellentétben a szinergikus hatással, mikor is reméljük, hogy az egyének közös teljesítménye több, minth a külön-külön összeadódnának a teljesítmények. Ez kicsit olyan, hogy “ha a többiek nem dobják be magukat annyira, akkor én miért tegyem?”. Mit tehetünk ez ellen? Például egy közös ötletelés során kiemelhetjük az egyén felelősségét a közös munka kimenetelét illetően. Vagy akár láthatóvá is tehetjük az egyéni kontribúciót a közös munka során. De ami ennél is fontosabb: legyen belső motivációja mindenkinek, aki részt vesz a brainstormingban. Érezze, hogy számára milyen előnyökkel jár majd, ha sikerül egy igazán jó megoldásra lelni.
  2. Az információ szegmentáltsága: biztos voltunk már mindannyian olyan helyzetben, hogy egy bizonyos, apró, de fontos  információ ugyan ott volt valakinek a fejében, csak éppen elfelejtette azt bedobni a közösbe. Az igazán jó brainstormingokhoz elengedhetetlen, hogy a külön-külön meglévő releváns információ a közös tudás részét képezze. Hogyan tudjuk ezt áthidalni? Egyrészt gondoskodhatunk arról, hogy egy csoporton belül teljesen transzparens legyen, hogy ki milyen háttértudással és releváns információval rendelkezik, vagy akár bevezethetünk brainstormingok előtt valami olyan lépést, amely során mindenki bedobja a releváns információit.
  3. Az a bizonyos groupthink (csoportgondolkodás): amikor már a csoport tagjai szinte ugyanúgy gondolkodnak, és nem talál magának utat az újszerűség, kiegészülve azzal, hogy a csoportbéke és a csoportban lévő harmónia érzés miatt nem konfrontálódnak a tagok egymással. Ilyenkor az érdemi viták is elmaradnak, akárcsak azok a konfliktusok, amelyek végül igazán kreatív megoldásokat szülhetnének. Mit tehetünk azért, hogy a csoportkomformitás ne akadályozza a csoport kreatív potenciálját? Kérjünk fel egy faciltiátort, aki figyel erre, és jelzi nekünk, amikor ezt tapasztalja. Vagy akár szándékosan hozzuk be a külső perspektívát (egy meghívott személlyel, vagy egy dedikált ördög ügyvédjével). Segíthet az is, ha kis csoportokban dolgozunk, hiszen a kis csoportokban csökkenhet a csoportgondolkodás jelentette nyomás, illetve beiktathatunk úgynevezett második esélyt adó megbeszéléseket, amelyek során felülvizsgáljuk pár nap elteltével a döntést/megoldást, amire jutottunk, és ránézzük friss szemmel.
  4. S ha már közös ötletelésről van szó, nem egyszer tapasztalhatjuk azt, hogy egyénileg több ötlet jönne össze, mint amikor közösen ötletelünk. A csoporttagoknak egy közös ötletelésnél egymás ellen kell harcolniuk szinte a csoport figyelméért, és egy-egy ötlettel könnyen a többiek céltáblájává is válhatnak. Ahhoz, hogy ezeket elkerüljük, a brainstormingokat jól kell struktúrálnunk, és akármilyen meglepő, de határozott kereteket, szabályokat kell leszögeznünk. Hogy ez pontosan hogyan is néz ki a gyakorlatban, arról a folytatásban olvashat majd :)