Coaching E-001088/2015/D002

 

A képzés célja: a résztvevők képesek legyenek munkatársaik képességeit, kreativitását, elköteleződését fejleszteni, belső erőforrásaikat a felszínre hozni, mindezekkel javítva (munkahelyi) teljesítményüket, a cég iránti elköteleződésüket, problémamegoldó készségüket.

A képzés célcsoportja: azoknak ajánljuk a képzést, akiknek a munkájához hozzátartozik és/vagy elvárás részükről, hogy másokat fejlesszenek (például vezető pozícióban dolgozók). Azok részére is ajánljuk, akik elhivatottságot éreznek mások támogatása, fejlesztése iránt, illetve szívesen nyújtanának segítséget mások (magánéleti) elakadásainak feloldásában.

A résztvevők a képzés elvégzése után képesek lesznek:

 • a szervezetüknél vezetőként a munkatársuknak személyes fejlesztő beszélgetést, tanácsadást adni.

Továbbá a résztvevők:

 • felismerik azokat a szituációkat, amelyek alkalmasak arra, hogy vezetőként coachinggal támogassák munkatársaikat,
 • megtanulják azokat a modelleket, kérdezéstechnikát, empatikus visszajelzést, amelyek a fejlesztő beszélgetés alapját képezik.

A képzés óraszáma: 36 óra (ebből 16 óra elmélet, 20 óra gyakorlat)

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz a 7 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.

A képzés tananyagegységei: 

 1. tananyagegység („Coaching alapok”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 2. tananyagegység („Coaching technikák”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 3. tananyagegység („Felkészítés a coach szerepre”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 4. tananyagegység („Helyzetek, melyek alkalmasak arra, hogy coachként működjünk”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)

A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:

 • Számonkérés formája: gyakorlati
 • Számonkérések rendszeressége: tananyag-egységenként az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
 • Számonkérés tartalma: az értékelés tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki.
 • A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: az oktató által előzetesen összeállított kiscsoportos/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
 • A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
  • megfelelt: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett mértéket, és aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat adott;
  • részt vett: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett mértéket.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015