Csoport-, és csapatvezetési kompetenciák fejlesztése E-001088/2015/D011

 

 1. A képzés célja:
 • A résztvevők képesek legyenek csoportokat, csapatokat vezetni, menedzselni a csoport/csapatcélok elérése érdekében, az egyéni elvárásokat is maximálisan szem előtt tartva.
 • Készség szinten használják azokat az eszközöket, módszereket, melyek ehhez szükségesek.
 • Képesek legyenek a csoportdinamikai helyzeteket, esetleges konfliktusokat kezelni.
 • Ismerjék fel és éljenek azzal a lehetőséggel, hogy mint vezető, normaképző szerepük van.
 • Képesek legyenek arra, hogy segítsenek egy csoportot/csapatot céljaik megfogalmazásában, az odavezető út kidolgozásában, a megvalósításban és a visszacsatolásban, mérésben egyaránt.
 1. A képzés célcsoportja: A képzés elvégzését ajánljuk mindazoknak, akik csoportokkal, csapatokkal dolgoznak, legyenek ők akár oktatók, vezetők, projektmenedzserek.
 1. A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 • A csoportdinamikai jelenségek észlelésére és kezelésére.
 • Folyamatok vezetésére, ahol egyéni, csoport- és csapatcélokat támogat.
 • A negatív csoportdinamikák kezelésére, a támogató dinamikák használatára.
 • Ellenállás kezelésére.
 • Csoportokat, csapatokat facilitálni, vagyis az általuk kitűzött célok eléréséhez a struktúrát biztosítani.
 • Készség szinten használni facilitációs eszközöket.
 • Különbséget tenni a csoport és csapat között.
 • Folyamat- és célorientált struktúra kialakítására az adott csoport/csapat céljainak elérése érdekében.
 • Tudatosan használni modelleket a célok elérése érdekében.
 • Rugalmasan reagálni a csoportok/teamek szükségleteire.
 • A folyamattervezésre, kivitelezésre, összefoglalásra, zárásra, utókövetésre.
 • Ismeri és készségszinten használja a kérdezéstechnikát és az értő figyelmet.
 1. A képzés óraszáma: 72 óra (ebből 36 óra elmélet, 36 óra gyakorlat)
 1. A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz a 8 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.
 1. A képzés tananyagegységei:
 • tananyagegység („Csoportdinamika”): 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)
 • tananyagegység („Csoportok facilitálása”): 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)
 • tananyagegység („Team és csoport coaching”): 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)
 1. A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:
Számonkérés formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérés tartalma: A tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: Az oktató által előzetesen összeállított kiscsoportos/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket, és aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban, továbbá tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat ad.

részt vett: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket.

 

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • az 7. pontban meghatározott számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015