Csoportvezetési alapok E-001088/2015/D009

 

 1. A képzés célja: A résztvevők képesek legyenek önállóan vagy párban csoportokat vezetni, csoportos munkát facilitálni, legyen az tanulócsoport vagy egy munkahelyi csoport/csapat. Rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek segítségével a csoportok tanulási esélyeit a leginkább növelhetik, és ahol minden tanulási stílusú résztvevő a lehető legtöbbet tudja profitálni a csoportmunkából.
 1. A képzés célcsoportja: A képzést ajánljuk mindazoknak, akik munkájuk során több ember fejlődéséért felelősek, legyenek ők oktatók, trénerek, vállalati vezetők, projektmenedzserek.
 1. A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 • A résztvevő ismeri az eredményes csoportmunka előkészítésének lehetőségeit.
 • A résztvevő képes a célcsoport és a téma szempontjából legmegfelelőbb struktúrát és tartalmat kialakítani.
 • A résztvevő képes a csoportos munkához szükséges biztonságos, kreatív és oldott légkör megteremtésére.
 • Ismeri és használja azokat az intervenciókat, melyek a csoportos fejlődést leginkább elősegítik.
 • Ismeri a felnőtt tanulás sajátosságait, és azokat alkalmazza.
 • Képes csoportokat úgy vezetni, tanítani, facilitálni, hogy azok a legjobb teljesítményt hozzák ki magukból.
 • Képes párban is a csoportos munkára oly módon, hogy a legnagyobb együttműködésben dolgozik társával annak érdekében, hogy a csoport a legtöbbet hozza ki magából, és a legjobb eredményeket érje el.
 1. A képzés óraszáma: 40 óra (ebből 20 óra elmélet, 20 óra gyakorlat)
 1. A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz a 8 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.
 1. A képzés tananyagegységei:
 • tananyagegység („Csoportvezetési alapok, a hatékony csoportmunka elvei, szabályai”): 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)
 • tananyagegység („Páros csoportvezetés”): 16 óra (ebből 8 óra elmélet, 8 óra gyakorlat)
 1. A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:
Számonkérés formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérés tartalma: A tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: Az oktató által előzetesen összeállított kiscsoportos/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket, és aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban, továbbá tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat ad.

részt vett: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket.                                                                                        

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • az 7. pontban meghatározott számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015