Értékesítési technikák E-001088/2015/D003

 

A képzés célja: a résztvevők képesek legyenek a munkájukban adódó tárgyalási, egyeztetési, értékesítési helyzeteket mind üzleti, mind személyes kapcsolati szempontból eredményesen kezelni.

A képzés célcsoportja: azoknak ajánljuk a képzést, akiknek a munkájához hozzátartozik az értékesítés, az üzleti tárgyalás, illetve a rendszeres, külső-belső ügyfelekkel történő egyeztetés, kapcsolattartás.

A résztvevők a képzés elvégzése után képesek lesznek:

 • értékesítési szemmel látni környezetüket,
 • önmaguk számára definiálni az ügyfél elvárásait, motívumait, és ennek megfelelően kommunikálni,
 • versenyelemzésre a piacon, és ennek tükrében meghatározni a megfelelő stratégiát,
 • értékesítési szemléletüknek megfelelő kommunikációs kompetenciák alkalmazására.

A képzés óraszáma: 27 óra (ebből 12 óra elmélet, 15 óra gyakorlat)

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz az 5 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.

A képzés tananyagegységei: 

 1. tananyagegység („Értékesítési szemlélet”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 2. tananyagegység („Értékesítési technikák a gyakorlatban”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 3. tananyagegység („A tárgyalási folyamat”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)

A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:

 • Számonkérés formája: gyakorlati
 • Számonkérések rendszeressége: tananyag-egységenként az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
 • Számonkérés tartalma: az értékelés tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki.
 • A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: az oktató által előzetesen összeállított kiscsoportos/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
 • A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
  • megfelelt: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett mértéket, és aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat adott;
  • részt vett: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett mértéket.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015