Értékközpontú folyamatfejlesztés E-001088/2015/D004

 

A képzés célja: a résztvevők képesek legyenek a saját és mások munkájában a legfontosabb értékteremtő tevékenységeket fókuszba helyezni, és fejleszteni. A képzés célja továbbá, hogy a résztvevők rendelkezzenek azzal a vezetői eszköztárral, amivel egyéneket és folyamatokat tudnak támogatni a tervezett célok hatékony megvalósítása érdekében.

A képzés célcsoportja: azoknak ajánljuk a képzést, akiknek a munkájához hozzátartozik, hogy folyamatokat és egyéneket támogassanak, hogy azok minél hatékonyabban, minél nagyobb értéket teremtve működjenek (jellemzően vezetők, projektvezetők).

A résztvevők a képzés elvégzése után képesek lesznek:

 • a szervezet teljesítményét tovább javítani, hosszú távon fejleszteni, és az értékközpontú folyamatfejlesztés filozófiáját beépíteni a saját vezetői munkájukba,
 • hatékony időgazdálkodásra, teljesítménymenedzselésre,
 • használni a coaching megbeszélések struktúráját magába foglaló Grow-modellt,
 • hatékonyságnövelő projektek definiálására,
 • a folyamat mérhető fejlesztésére.

Továbbá:

 • a résztvevőkben új vezetői attitűd alakul ki: helyzetfüggő vezetés, bevonás, coaching, felhatalmazás,
 • a résztvevőkben a tudatos helyzetfüggő vezetéshez szükséges 4 készség megerősödik: helyzetértékelés, rugalmasság, következetesség, partneri viszony kialakítása,
 • a résztvevők megismerik a négy vezetési funkciót: Kontroll funkció, Stratégiai vezetés, Szakértő, specialista, Humánerőforrás-fejlesztés. Megtörténik a vezetői szerepek, feladatok tudatosítása és a működtetésükhöz szükséges készségek megerősítése,
 • a résztvevők korrekt önismerettel rendelkeznek, felismerik a különbözőségekben rejlő erőforrásokat,
 • a résztvevők konfliktuskezelési képessége elmélyül,
 • a résztvevők hiteles, ezáltal hosszú távon eredményes kommunikációt sajátítanak el, valamint megismerik a kommunikáció négy szabályát, és képesek megoldani a tipikusan nehéz kommunikációs helyzeteket.

A képzés óraszáma: 45 óra (ebből 20 óra elmélet, 25 óra gyakorlat)

A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz a 9 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.

A képzés tananyagegységei: 

 1. tananyagegység („Értékközpontú gondolkodás alapjai”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 2. tananyagegység („Időgazdálkodás, feladatmenedzselés”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 3. tananyagegység („Coaching, motiváció, változáskezelés”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 4. tananyagegység („Hatékonyságnövelő projektek”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 5. tananyagegység („Elindított költségcsökkentő pilot projektek támogatása”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)

A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:

 • Számonkérés formája: a tananyagegységek végén gyakorlati számonkérés, és a képzés végén szóbeli záróvizsga.
 • Számonkérések rendszeressége: tananyag-egységenként az adott tananyagegység végén és a képzés végén.
  A képzés végi záróvizsgára való bocsátás feltétele az összes tananyagegység sikeres lezárása.
 • Számonkérés tartalma: az értékelés tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki. A záróvizsga tartalma: az öt tananyagegység tartalmát képviselő szóbeli tételsor.
 • A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek:
  • gyakorlati: az oktató által előzetesen meghatározott feladat(ok) egyéni/kiscsoportos megoldása, az oktató értékelése;
  • záróvizsga: az öt tananyagegységből 40 db szóbeli tétel készül, a résztvevők 2 szóbeli tételüket felkészülés után a vizsgabizottság előtt elmondják, a bizottság értékel.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt / nem felelt meg
 • A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
  • megfelelt: 51%-100%
  • nem felelt meg: 50%, és alatta
 • Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i): sikertelen teljesítés esetén a záróvizsga egyszer megismételhető.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan és a záróvizsgán, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015