Inspiráló vezetés E-001088/2015/D006

 

A képzés célja: a résztvevők képesek legyenek támogatni másokat a magasabb motivációs szint elérésében, tehetségük kibontakoztatásában, önálló, kreatív munkavégzésükben. Továbbá cél, hogy a résztvevők képesek legyenek a munkatársak tudásához és motivációs szintjéhez megválasztani a legmegfelelőbb vezetési stílust.

A képzés célcsoportja: azoknak ajánljuk a képzést, akik vezető pozícióban dolgoznak, illetve akik munkájuk során csoportokkal, csapatokkal foglalkoznak.

A résztvevők a képzés elvégzése után képesek lesznek:

 • megteremteni a kapcsolatot az általuk irányított csapat erőfeszítései és a szervezet döntő fontosságú célkitűzései között,
 • kiaknázni a csapatukban dolgozó minden munkatárs képességeit, lehetőségeit,
 • összehangoltan működtetni a szervezetet, és bizalmi légkört kialakítani,
 • bizalomépítésre, a célok tisztázására, a rendszerek összehangolására és a tehetség kiaknázására,
 • vezetői szerep tisztázására, a legfontosabb készségek és tulajdonságok tudatosítására a vezetői munkában.

Továbbá:

 • A résztvevők személyiség ismerete fejlődik. Megismernek vezetés elméleteket, és képesek lesznek beültetni a napi gyakorlatba.
 • Megtanulják azokat a modelleket, kérdezéstechnikát, empatikus visszajelzést, amelyek a fejlesztő beszélgetés alapját képezik.
 • Képesek lesznek célorientált vezetés kialakítására.
 • Megismerik a vezetői döntéshozatali mechanizmust, és megtanulják beépíteni a napi munkába.
 • Megismerik a motiváció jelentőségét, módját és saját eszközrendszerüket.
 • Vezetői kommunikációjuk fejlődik.
 • Megtanulják a különböző vezetési stílusok használatát.
 • Konfliktuskezelési és probléma-megoldási módszereket tanulnak meg vezetői szituációkban.
 • Megtanulják a beosztotti teljesítményre ható területek hatékony kezelését.

A képzés óraszáma: 27 óra (ebből 12 óra elmélet, 15 óra gyakorlat)

 A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz az 5 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.

A képzés tananyagegységei: 

 1. tananyagegység („Leadership”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 2. tananyagegység („Vezetői önismeret, csoportok vezetése, interperszonális képességfejlesztés”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
 3. tananyagegység („A vezetői szerep, vezetési módszertan”): 9 óra (ebből 4 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)

A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:

 • Számonkérés formája: gyakorlati
 • Számonkérések rendszeressége: tananyag-egységenként az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
 • Számonkérés tartalma: az értékelés tananyag-egységenként, a tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki.
 • A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: az oktató által előzetesen összeállított kiscsoportos/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
 • Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
 • A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:
  • megfelelt: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett mértéket, és aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban. Tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat adott;
  • részt vett: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a megengedett mértéket.

A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015