Önismeret, szereptudatosság E-001088/2015/D010

 

 1. A képzés célja: A résztevők önismerete fejlődjön. Képesek legyenek munkájuk során erősségeikre támaszkodni, valamint fejlesztendő kompetenciáik megismerése után konkrét akciókat kitűzni maguk számára fejlődési céljukkal összhangban. Legyenek tudatosak szerepüket illetően, erősödjenek a szerepeikhez elengedhetetlen kompetenciáikban.
 1. A képzés célcsoportja: A képzést ajánljuk mindazoknak, akiknek a szerepük sikeres betöltéséhez elengedhetetlen a fejlett önismeret, mert a személyiségük erőforrásainak tudatos használata, illetve a személyiségük folyamatos fejlesztendőinek feltérképezése a munkájuk eredményére közvetlenül hat. (Például vezetők, trénerek, oktatók, segítőfoglalkozásúak.)
 1. A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 • A résztvevő felismeri a személyiségében rejlő erőforrásokat, amire minden helyzetben támaszkodhat, és tudatosítja magában a fejlesztendő területeket.
 • Felismeri, hogy milyen benyomást tesz másokra, hogyan hat másokra.
 • Képes tudatosítani kommunikációs sajátosságait, azoknak előnyös és fejlesztendő területeit.
 • Megismeri a belső motivációját, mozgatóit.
 • Fejlettebb szintű konfliktuskezelési attitűd és készségek.
 • Fejlettebb érzelmi intelligencia.
 • A fentiek fényében képes lesz akciótervet készíteni maga számára, melyben megfogalmazza teendőit személyes fejlesztése vonatkozásában.
 1. A képzés óraszáma: 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)

 A képzésbe való bekapcsolódás és a részvétel feltételei:

A képzésbe való bekapcsolódásnak nincsenek előírt feltételei.

A képzésben való részvétel feltételei:

 • a résztvevő által aláírt jelenléti ív és haladási napló,
 • a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a teljes óraszám 20%-át (azaz a 8 órát),
 • aktív részvétel a képzésen.
 1. A képzés tananyagegységei:
 • tananyagegység („Önismeret, szereptudatosság”): 24 óra (ebből 12 óra elmélet, 12 óra gyakorlat)
 1. A képzés során megvalósuló számonkérés, értékelés rendszere:
Számonkérés formája: Gyakorlati
Számonkérések rendszeressége: Tananyag-egységenként az egyes témakörök végén, és a tréninggyakorlatokhoz kötődően.
Számonkérés tartalma: A tananyagegység-célok teljesítéséhez szükséges követelmények teljesítését biztosító ismeretek, készségek, képességek és kompetenciák mérésére terjed ki az értékelés.
A résztvevők tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszerek: Az oktató által előzetesen összeállított kiscsoportos/egyéni feladatok megoldásainak bemutatása a csoport számára, az oktató szóbeli értékelése.
Megszerezhető minősítések: megfelelt / részt vett
A megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek: megfelelt: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket, és aktív részvételt tanúsít a gyakorlatokban, továbbá tudásszintjének ellenőrzésekor releváns válaszokat ad.

részt vett: a résztvevő hiányzása nem haladja meg a 5. pontban meghatározott mértéket.

 

 1. A képzés elvégzéséről szóló igazolás és kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről Intézményünk tanúsítványt állít ki a képzésben résztvevő számára.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

 • az 7. pontban meghatározott számonkérési rendszerben a „megfelelt” minősítés megszerzése az összes tananyag-egységre vonatkozóan, és
 • a felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.


Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015