Jövőbiztosság a szervezetekben

Abban hiszünk, hogy a szervezetek jövőbiztosságát az adja, ha képesek lesznek megteremteni és megtartani az egyensúlyukat. Ahogy az egyén is ez esetben a legproduktívabb, véleményünk szerint a szervezeteknél ez éppen így működik.

A vállalatok organikus rendszerek és egyensúlyra törekszenek, ezért azt vizsgáljuk, hogy ha valami növekszik, mi az, ami csökken, ha valami növekszik, mi az, ami ellenpontként markánsan megjelenik és az, hogyan hat a nagy egészre?

Ha képesek vagyunk komplexen gondolkodni, és a jelenben reflektálni, az ad lehetőséget a túlzott elbillenés időbeni észrevételére, és az egyensúly helyreállítására, pici apró, folyamatos korrekciókkal.

Rendszerszintű intervencióink során arra törekszünk, hogy a vállalatok képesek legyenek figyelmük fókuszába helyezni és dinamikus egyensúlyban tartani a terméket/szolgáltatást, a rendszereiket, folyamataikat, a technológiát, az embert, a stakeholdereiket és a környezetet egyaránt.

A jövőbiztos szervezetek

Egyszerre érik el az

 • üzleti eredményeket,
 • személyes kiteljesedést,
 • társadalmi és környezeti hozzájárulást.

Dinamikus egyensúlyban tartják a:

 • technológiát,
 • struktúrát, folyamatokat,
 • emberi képességeket

Működésében egyszerre van jelen:

 • a szenvedély,
 • a bátorság,
 • a növekedési szemléletmód.

Partnereinkkel való közös folyamatunk során abban segítjük őket, hogy elsajátítsák az önmegismerés, önfejlesztés és önújraszervezés képességét, valamint kiépítsék ezek támogatására szolgáló mechanizmusaikat, hogy mindezekre alapozva folyamatosan megújuló fejlődést érjenek el, jövőbiztossá váljanak.

Hogyan dolgozunk?

 • Gondosan előkészítjük a fejlesztést.
  Feltárjuk a valós igényeket, rászánjuk az időt az előkészítésre, mert kulcsfontosságú a sikeres fejlesztés szempontjából.
 • Meggyőződünk a megértésről.
  Diagnózisunkat, meglátásainkat és fejlesztési koncepciónkat transzparensen visszajelezzük a megrendelőnek.
 • Elengedhetetlennek tartjuk a vezetés elköteleződését és aktív részvételét.
  Fejlesztő programjaink fontos eleme a legfontosabb stakeholderek elköteleződésének megszerzése, a transzparens és több oldalú szerződéskötés, melyben mindenki láthatóvá teszi az elvárásait, és elfogadja saját felelősségét.
 • Gondot fordítunk a vezetői szponzoráció kiépítésére.
  Minden hosszú távú változás letéteményese a vezető. Kiemelkedő szerepe van az implementációban, a fenntartható fejlődésben, a kultúra formálásában, ő lesz aki támogat, felhatalmaz és mintaként szolgál.
 • A tapasztalati tanulásban hiszünk.
  A tanulás legjobb terepe, ha saját megoldandó feladataikon keresztül fejlődnek, tanulnak és érnek el viselkedésváltozást, szervezeti, team és egyén szinten. Élünk az itt és most adta lehetőségekkel.
 • Figyeljük az elért hatást.
  Folyamatosan figyeljük, hogy a beavatkozások milyen változást eredményeztek, és rendszeresen egyeztetünk partnereinkkel az esetleges módosítási javaslatainkról.
 • Módszereinket, eszközrendszerünket a cél szolgálatába állítjuk.
  Rugalmasan és tudatosan használjuk a különböző módszertanok elemeit. Mindig a cél áll a fókuszban, és ehhez választunk módszert, eszközt, fejlesztési formát.
 • Őszintén és tisztelettel bánunk partnereinkkel.
  Ezt tanítjuk, mi is így teszünk, és ezt kérjük partnereinktől, mert ezt tekintjük a közös munka alapjának.
 • Erősségekre, pozitívumokra koncentrálunk.
  Tudjuk, hogy az egyén, a team és a szervezetek is rengeteg jó gyakorlattal, sikerrel, erőforrással rendelkeznek. Úgy gondoljuk, hogy fontos ezek tudatosítása, a fel nem ismert erőforrások aktiválása, ugyanakkor azt is megnézzük, vannak-e olyan sémák, játszmák, berögződések, melyek feloldása még több energiát szabadítana fel.
 • Hangsúlyozzuk a lezárás, az utánkövetés, es a implementálás szükségességet.
  A záró momentumok megkoronázzák a fejlesztési folyamatot, hiszen az elemzések, az eredmények összegzése, a további fókuszpontok megfogalmazása egy magas szintű önreflexiót kíván, erősíti a felelősségvállalást és a tudatosságot. Szervezetben, csapatban, egyénben egyaránt.