Coaching

A coachingról

A coaching egy olyan fejlesztő folyamat, amely során ügyfelünk üzleti, vezetői, szervezeti problémák megoldásán dolgozik, és eközben fejlődik tudatossági szintje, felelősségvállalási szintje, proaktivitása, valamint képes lesz kilépni a korábbi diszfunkcionális sémáiból, és a régi berögződéseket új, hatékony, problémamegoldó módszerekkel váltja fel.

Hogyan dolgozunk?

 • Nagyon fontos, hogy definiált legyen a folyamat célja, az elvárások legyenek összehangoltak, ezért ún. háromszög beszélgetéssel indítjuk a közös munkát.
 • A 6-10 alkalmas folyamatot tartjuk eredményesnek. Ennyi alkalom után már látható jelei vannak a változásnak.
 • A folyamat 1/3-ánál, megbeszéljük hogy minden az elvárások szerint halad-e? Folytassuk-e a közös munkát, és azt hogyan tegyük?
 • A személyes találkozókat vállalásokkal kötjük össze: Mi az, amit tenni fogsz a következő 2 hétben a célod elérése érdekében?
 • Az üléseket 2 heti rendszerességgel tartjuk, ha csak egy mód van rá az irodánkban. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az ügyfelünk számára semleges környezet segíti őt a fejlődésben, a sémákból való kilépésben.
 • A folyamat végén megbeszéljük a közös munka tapasztalatait, először ügyfelünkkel, majd hárman, a kiinduláshoz hasonlóan, háromszög beszélgetés keretein belül.

Coaching csoportban

A csoport coaching, mint fejlesztő folyamat önállóan és egy átfogó szervezet fejlesztési koncepció részeként is megjelenhet.

Csoport coaching esetén egyéni fejlesztés folyik: készségfejlesztés, problémamegoldás, szervezeti kérdések személyes hatásának kezelése, egyéni elakadások, de az esethozó belső erőforrásainak felszínre hozása, a coach támogatása mellett, a résztvevők erőforrásait is mozgósítjuk az előrelépés érdekében. Nemcsak szemtanúi, hanem aktív részesei lesznek az esethozó haladásának, és ezen közben saját megfogalmazott témájukban is előre lépnek. Számos csoport coaching alkalom után elmondták a résztvevők, hogy nagyon sokat tanultak kollégájuk, csoporttársuk esetéből. Azokat a kérdéseket, melyeket a coachee kapott, ők is megválaszolták magukban, és ez nagyon hasznos volt számukra. A csoport coaching valódi tanulási helyzet, mind az esethozó, mind a többi csoporttag számára.

Előnyei

 • Egyéni fejlesztés folyik,
 • valós eset megoldásán keresztül indítjuk be a tanulási folyamatot,
 • olyan témákon dolgoznak a résztvevők, amelyeken a munkájukból, beosztásukból adódóan amúgy is dolgozniuk kell,
 • a coach támogatásán túl, a csoport erőforrásait is bevonjuk,
 • a csoporttársak indirekt folyamata is zajlik, valós tanulási helyzet egy-egy ülés,
 • költséghatékonyabb, mint 6 fő egyéni coachingja.

Hogyan zajlik?

 • A csoport coaching is folyamat, az egyéni coachinghoz hasonlóan,
 • ideálisan 6 fő dolgozik együtt,
 • egy-egy ülés 4órát vesz igénybe, jól beilleszthető a munkatársak napirendjébe,
 • nagyságrendileg 2 heti rendszerességgel zajlanak az ülések,
 • minden alkalommal más az esethozó,
 • lehetőség van a közös témákkal együtt haladnia a csoportnak.

Team coaching

Meggyőződésünk, hogy teamek fejlesztése szempontjából a legeredményesebb beavatkozási módszer a team coaching.
A team/csapat coaching célja a csapat teljesítményének növelése a vállalati célok megvalósítása érdekében.

Sokszor kérdezik tőlünk, hogy mi a különbség a csoport és a team között, a csoport és a team coaching között?
Csoport coachingban egyéni fejlesztés folyik, a csoport jelenlétében és aktív hozzájárulásával.
Team coachingban azonban minden egyéni témát a team működésének tüneteként kezelünk.

Ahhoz hogy eredményes legyen a team-fejlesztés, fontos látnunk, hogy valóban teamről beszélünk-e?
Teamről pedig akkor beszélünk, ha a sikeres működéshez kölcsönös függésre van szükség a tagok között. Sok vezető szeretne teamet faragni a csoportjából, és nehézségei támadnak vele, ami frusztrálja őt is és a munkatársakat is. Lehet, hogy pusztán arról van szó, hogy a célokat, az eredményeket egy jól működő csoporttal lehet elérni, és nem teamre van szükség?

A kérdés mindig az, hogy az eredmények szempontjából fontos-e a tagok közötti kölcsönös függés, mert enélkül nem lesz teljesítmény? Ha a válasz igen, akkor kezdhetünk felelősen team coachingot. A fentiek tisztázásán túl, van még egy fontos kritériuma az eredményes team coachingnak: a vezetőnek részt kell vennie a folyamatban. Erre azért van szükség, mert így lesz a team, amelynek a vezető is tagja, átlátható, transzparens, így kerülnek a felszín alatti kérdések megbeszélésre, így képezi le a team a valós helyzetet, és így indulnak be azok a dinamikák, amelyek az eredményes team-munkát segítik.

Team coaching folyamataink főbb pillérei:

  1. Tisztázzuk, hogy teamről van-e szó, illetve a teammé válás segíti-e az eredményeket?
  2. Interjút készítünk a vezetővel, az elvárásokról, célokról, kívánt hatásról.
  3. Alapos diagnózist készítünk. A személyes interjúkon túl, ha a cél megkívánja, kérdőívekkel, tesztekkel segítjük a feltárást, akár külső erőforrást bevonva. (360 fokos felmérés, Sociomap, Captain, DISC, PCM)
  4. Megfogalmazzuk tapasztalatainkat, meglátásainkat, és prezentáljuk azokat a vezetőnek.
  5. A folyamatnak minden esetben részese a vezető.
  6. Tanulási lehetőséget teremtünk a team számára, melyben megerősödnek az erősségek, felszínre kerülnek, majd kioltódnak a blokkoló tényezők, és helyettük új működést tanul meg a csapat az eredmények érdekében.
  7. A team témától függően 6-10 coaching alkalommal dolgozik együtt.
  8. Egy-egy alkalom 4 órát vesz igénybe, kétheti rendszerességgel.
  9. Az egyéni kérdéseket a team működésének tüneteként kezeljük.
  10. A team coachingban is, mint minden általunk vezetett folyamatban vezérlő értékeink:
   • őszinteség,
   • nyílt párbeszéd,
   • felelősségvállalás,
   • tudatosság,
   • transzparencia,
   • rendszerszemlélet,
   • tanulási tér megteremtése.

A team coaching alkalmak reflexiós teret teremtenek, melyek segítségével gyors megoldások helyett a mögöttes okok feltárására, egymás tapasztalatainak feldolgozására, a közös gondolati minták tudatosítására nyílik lehetőség, ezáltal pedig valódi tanulás, problémamegoldás és belátáson alapuló változtatás, új elgondolások és cselekvési módok elsajátítása valósul meg. Mindennek pedig további, az egész szervezetbe tovagyűrűző fejlődési hatása is lehet, így lépve a Tanuló Szervezetté válás útjára.

A coaching hatásáról

„A mai rendkívül dinamikusan változó világban annak a vezetőnek, aki eredményeket akar elérni a helyzetfüggő vezetés módszerét kell alkalmaznia. E gondolatot továbbgörgetve mondhatjuk azt, hogy annak a vezetőnek, aki ilyen rugalmasan akarja használni a különböző vezetői szerepeit, annak „helyzetfüggő fejlesztésre” van szüksége. A helyzetfüggő fejlesztés pedig nem más mint a coaching, hiszen e fejlesztési folyamat során alkalomról-alkalomra változtathatod a témát, annak függvényében, hogy számodra melyik terület fejlesztése lenne a leghasznosabb. Ugyanakkor a coaching mégis képvisel egyfajta folytonosságot, segítve téged a folyamat ellentmondást nem tűrő végigvitelében. Mónika személyisége, tudása, tapasztalata óriási segítséget jelentett számomra abban a vállalati kultúra és vezető fejlesztési folyamatban, melynek eredményeképpen hatékonyabbá tettük cégünk működését.”

(Koller Attila, Tolnatej Zrt. Vezérigazgató)

„Úgy gondolom, hogy a coaching a legmagasabb szintű támogatás, amit egy vállalat a munkatársai számára adhat. A vezető személyre szabott fejlesztése áll a fókuszban, abból a célból, hogy a szerepéhez tartozó feladatait sikeresen teljesítse, elősegítve ezzel a vállalat eredményességét. Örülök, hogy sikerült olyan vállalati kultúrát kialakítani, ahol a vezetők büszkék arra, hogy coachuk van, bátran váltják fel a korábbi rutint, új hatékonyabb megoldásokra, és mindent megtesznek a változás fenntarthatóságának érdekében. Ennek a kultúrának a kialakításában Mónikának jelentős szerepe volt, van.”

(Makray Réka,Személyügyi vezető,FAG Magyarország Ipari Kft.)

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben kérdése van, vagy szeretne velünk együtt dolgozni, töltse ki az űrlapot és írjon nekünk!Hírlevél

Lájkoljon minket!

LinkedIN

Legacy Kft., Cégjegyzékszám: 01-09-995261, Adószám: 24199867-2-43, Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-001088/2015