Mi, a Legacy coachai elsősorban business coachok vagyunk, az üzleti szektornak szolgáltatunk. Folyamataink során ügyfelünk üzleti, vezetői, szervezeti problémák megoldásán dolgozik, és eközben fejlődik tudatossági szintje, felelősségvállalási szintje, proaktivitása, önismerete, önreflexiója. Képes lesz kilépni a korábbi diszfunkcionális sémáiból, és a régi berögződéseket új, hatékony, problémamegoldó módszerekkel váltja fel.

Hogyan dolgozunk?

Őszintén, nyíltan, direkten és játszma mentesen kommunikálunk ügyfeleinkkel és megrendelőinkkel. Bízunk a folyamatban, ügyfelünk bölcsességében és a saját szakmai, emberi minőségünkben. Embert coacholunk a témáján keresztül és ehhez a személyiségünket használjuk, mint legfontosabb munkaeszközünket. Rendszeresen képezzük magunkat, mentoringot és szupervíziót veszünk ígénybe annak érdekében, hogy folyamatosan fejlődjünk. Munkánk során az ICF kompetenciáit és etikai kódexét tartjuk szem előtt.

 • Háromszög beszélgetéssel indítjuk a közös munkát, amelyen ott van az ügyfelünk és annak vezetője is, annak érdekében, hogy transzparens legyen a folyamat célja.
 • A 6-10 alkalmas folyamatot tartjuk eredményesnek. Ennyi alkalom után már látható jelei vannak a változásnak.
 • A személyes találkozókat vállalásokkal kötjük össze.
 • Az üléseket 2 heti rendszerességgel tartjuk.
 • A folyamat végén értékeljük a közös munka tapasztalatait, először ügyfelünkkel, majd hárman, a kiinduláshoz hasonlóan, háromszög beszélgetés keretein belül.

Csoportos coaching

A csoport coaching, mint fejlesztő folyamat önállóan, utánkövetésként és egy átfogó szervezetfejlesztési koncepció részeként is megjelenhet.

Csoport coaching esetén egyéni fejlesztés folyik: készségfejlesztés, problémamegoldás, szervezeti kérdések személyes hatásának kezelése, egyéni elakadások, de az esethozó belső erőforrásainak felszínre hozása, a coach támogatása mellett, a résztvevők erőforrásait is mozgósítjuk az előrelépés érdekében, akik nemcsak szemtanúi, hanem aktív részesei lesznek az esethozó haladásának, és ezen közben saját megfogalmazott témájukban is előre lépnek. Számos csoport coaching alkalom után elmondták a résztvevők, hogy nagyon sokat tanultak kollégájuk, csoporttársuk esetéből. A csoport coaching valódi tanulási helyzet, mind az esethozó, mind a többi csoporttag számára.

Előnyei

 • Egyéni fejlesztés folyik,
 • valós eset megoldásán keresztül indítjuk be a tanulási folyamatot,
 • olyan témákon dolgoznak a résztvevők, amelyeken a munkájukból, beosztásukból adódóan amúgy is dolgozniuk kell,
 • a coach támogatásán túl, a csoport erőforrásait is bevonjuk,
 • a csoporttársak indirekt folyamata is zajlik, valós tanulási helyzet egy-egy ülés,
 • költséghatékonyabb, mint 6 fő egyéni coachingja.

Team coaching

Meggyőződésünk, hogy teamek fejlesztése szempontjából a legeredményesebb beavatkozási módszer a team coaching, melynek célja a csapat teljesítményének növelése a vállalati célok megvalósítása érdekében. A team coaching alkalmak reflexiós teret teremtenek, melyek segítségével gyors megoldások helyett a mögöttes okok feltárására, egymás tapasztalatainak feldolgozására, a közös gondolati minták tudatosítására nyílik lehetőség, ezáltal pedig valódi tanulás, problémamegoldás, döntés és belátáson alapuló változtatás, új elgondolások és cselekvési módok elsajátítása valósul meg.

Hogyan dolgozunk?

 • Tisztázzuk, hogy teamről van-e szó, illetve a teammé válás segíti-e az eredményeket?
 • Interjút készítünk a vezetővel, az elvárásokról, célokról, kívánt hatásról.
 • Alapos diagnózist készítünk a résztvevők bevonásával.
 • Megfogalmazzuk tapasztalatainkat, meglátásainkat, hipotézisünket és prezentáljuk azokat a vezetőnek.
 • A folyamatnak minden esetben részese a vezető.
 • Tanulási lehetőséget teremtünk a team számára, melyben megerősödnek az erősségek, felszínre kerülnek, majd kioltódnak a blokkoló tényezők, és helyettük új működést tanul meg a csapat az eredmények érdekében.
 • Az egyéni kérdéseket a team működésének tüneteként kezeljük.

A team coachingban is, mint minden általunk vezetett folyamatban vezérlő értékeink:

 • őszinteség,
 • nyílt párbeszéd,
 • felelősségvállalás,
 • tudatosság,
 • transzparencia,
 • rendszerszemlélet.